หน้าหลัก  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   
 
 
   

   

  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:09:19 ]
 
  แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:08:24 ]
 
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:25:09 ]
 
  การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:40 ]
 
  แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 22 เมษายน 2562 เวลา 16:54:56 ]
 
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:08:51 ]
 
   

  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 กันยายน 2562 เวลา 06:55:16 ]
 
   

   

   
   
     
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]