หน้าหลัก  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   
   ทำเนียบบุคลากร : หน่วยตรวจสอบภายใน
 

นายสุทัศน์ สังขรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

นางสาวดารารัตน์ ส่องเจริญกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวธนวรรณ จันทฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวฉัตรพี สังขรัตนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     

นางสมลักษณ์ มะมิง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง
       
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]