หน้าหลัก  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   
 
อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
รายละเอียด :

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

           เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสำนักงานกองกิจการสภาอบจ.) โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

อับเดทล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:02:49
 
อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]