หน้าหลัก  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนการควบคุมภายใน  
  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  แผนการตรวจสอบประจำปี  
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   
 
อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
รายละเอียด :

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

          วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสำนักงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยนางเกื้อเกื้อ  พิธีรัตนานนท์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีต่อไป

 

อับเดทล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:03:36
 
อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]